Styre og stell

Styret:
Margit Ims, leiar (2017)
Else Børte, nestleiar (2017-2018)
Dag Tore Vikane, skrivar (2016-2017)
Dag Hallvard Østtveit, kasserar (2017-2018)
Hans Christian Deilhaug, styremedlem (2016-2017)

Vara:
Annette Myhre Hansen (2017)
Sindre Flø, (2017)

Revisor:
Ingrid Kvissel (2017)

17. mainemnd:
Margit Ims (2017)
Hæge Straand Sunde (2018) (til og med 17. mai 2018)

Valnemnd:
Sigbjørn Hjelmbrekke (2017)
Sveinung Astad (2017)
Bjørn Seljebotn (2017)

Margit
Margit Ims
leiar
Telefon 992 68 325
margit.ims(a)gmail.com
Else
Else Børte
nestleiar
Telefon 917 21 355
elseboerte(a)yahoo.com
Dag Tore
Dag Tore Vikane
skrivar
Telefon 911 04 636
dagtore.vikane(a)gmail.com
Dag Hallvard
Dag Hallvard Østtveit
kasserar
Telefon 977 07 916
dho(a)nenett.no
Hans Christian
Hans Christian Deilhaug
styremedlem